CAT
Infinit Air, amb base a l'Aeroport de Sabadell us oferim una gran diversitat de serveis i treballs aeris.

CAST
Infinit Air, con base en el Aeropuerto de Sabadell ofrece una gran diversidad de servicios y trabajos aéreos.

ENG
Infinit Air, based at Sabadell Airport offers a wide diversity of aerial work services.